Det var väl på tiden

Turismen kan föra med sig en del otyg på vissa platser. Exempelvis förstörda korallrev vid för oaktsam dykning och snorkling, nedskräpning, resursbrist (vatten, el mm), exploaterade stränder och områden, utnyttjad arbetskraft mm men när det gäller utrotade djur skulle jag vilja hävda att turismen ofta hjälper och inte stjälper. Hellre uppleva vår djurvärld och skapa en … Mer Det var väl på tiden